Głównej zawartości

UsługiTryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe ( separatory) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Olecku w 2020r.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko, e-mail: rdw.olecko@zdw.olsztyn.pl
Termin składania ofert : do dnia 30.06.2020r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert : dnia 30.06.2020r. o godz. 10.10
Numer postępowania : ZDW/RDW.O/PN-2/3220/65/2020
Data ogłoszenia w BZP : 2020-06-17
Numer ogłoszenia w BZP : 551343-N-2020


Autor : Jacek Kalejta, utworzono : 2020-06-17

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Informacja dla Wykonawców

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2020-06-17

wróć