Głównej zawartości

Usługi


2018-01-09 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wycinka drzew w ciągu DW 507 na odcinku Braniewo - Wola Lipowska w ramach realizacji zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska"...
czytaj więcej... 
2017-12-14 - Rejon Dróg w Nidzicy
Sukcesywne przeglądy, konserwacje i naprawy samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie używanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (2). ...
czytaj więcej... 
2017-12-11 - Rejon Dróg w Olecku
Wycinka drzew oraz obniżenie pni drzew zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko...
czytaj więcej... 
2017-11-17 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługi związane z utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 5 części...
czytaj więcej... 
2017-10-23 - Rejon Dróg w Olecku
Wycinka krzaków w ciągu dr. woj. nr 651, 656 i 661...
czytaj więcej... 
2017-09-26 - Rejon Dróg w Elblągu
Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elbl...
czytaj więcej... 
2017-09-19 - Rejon Dróg w Elblągu
Wycinka krzaków...
czytaj więcej... 
2017-08-17 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Monitoring nośników sprzętu do zimowego utrzymania dróg sieci drogowej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w okresie obejmującym lata 2017 – 2021....
czytaj więcej... 
2017-08-04 - Rejon Dróg w Elblągu
Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu...
czytaj więcej... 
2017-07-26 - Rejon Dróg w Elblągu
Przeprowadzenie kontroli okresowej (przegląd roczny) stanu technicznego dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,