Głównej zawartości

Dostawy2018-11-28 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Dostawa Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie produktów paliwowych i pozapaliwowych”....
czytaj więcej... 
2018-11-23 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa paliwa i produktów pozapaliwowych do Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego w Elblągu oraz Obwodu Drogowego w Pieniężnie w okresie od 01.01.2019 r. – 31.12.2...
czytaj więcej... 
2018-11-08 - Rejon Dróg w Nidzicy
Sprzedaż Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Nidzicy) produktów paliwowych i pozapaliwowych zwanych dalej „paliwem" i &b...
czytaj więcej... 
2018-10-29 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa produktów paliwowych i pozapaliwowych na rok 2019 dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka 20...
czytaj więcej... 
2018-10-09 - Rejon Dróg w Olecku
Sprzedaż Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Olecku produktów paliwowych i pozapaliwowych...
czytaj więcej... 
2018-10-08 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do laboratorium drogowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, z podziałem na 4 części. ...
czytaj więcej... 
2018-10-05 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa produktów paliwowych i pozapaliwowych na rok 2019 dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 3 części...
czytaj więcej... 
2018-10-01 - Rejon Dróg w Elblągu
Zakup materiałów budowlanych do budowy chodników...
czytaj więcej... 
2018-09-19 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów do realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika i zakup materiałów do budowy chodników” dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi w...
czytaj więcej... 
2018-08-22 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
"Dostawa 150 sztuk drzew do nasadzeń alejowych w ramach Programu Zielona Droga, w tym 75 sadzonek gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides) i 75 sadzonek gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata)"...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2,