Głównej zawartości

Dostawy


Tryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogi wojewódzkie administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : DOSTAWY
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Termin składania ofert : 24.01.2018 r. do godz. 11:30 ZMIANA TERMINU 29.01.2018 r.
Termin otwarcia ofert : 24.01.2018 r. godz. 12:00 ZMIANA TERMINU 29.01.2018 r.
Numer postępowania : ZDW/RDW.K–2/PN/3220/1/18
Data ogłoszenia w BZP : 2018-01-15
Numer ogłoszenia w BZP : 505305-N-2018


Autor : Beata Fenik, utworzono : 2018-01-15

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 505305-N-2018

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-15

Nr 2 Opis pliku: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-15

Nr 3 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-15

Nr 4 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ FORMULARZ CENOWY

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-15

Nr 5 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ OŚWIADCZENIE DOT. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-15

Nr 6 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ WZÓR UMOWY

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-15

Nr 7 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-15

Nr 8 Opis pliku: PISMO NR 1 Z DNIA 19.01.18 R. ZMIANA SIWZ, ZMIANA OGŁOSZENIA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-19

Nr 9 Opis pliku: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 500014705-N-2018

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-19

Nr 10 Opis pliku: ZMIANA Z DNIA 19.01.2018 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ FORMULARZ CENOWY

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-19

Nr 11 Opis pliku: INFORMACJA PODANA NA OTWARCIU OFERT W DNIU 29.01.18 ZGODNIE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-29

Nr 12 Opis pliku: PRZYKŁAD OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-29

wróć