Głównej zawartości

Dostawy2018-10-09 - Rejon Dróg w Olecku
Sprzedaż Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Olecku produktów paliwowych i pozapaliwowych...
czytaj więcej... 
2018-10-08 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do laboratorium drogowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, z podziałem na 4 części. ...
czytaj więcej... 
2018-10-05 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa produktów paliwowych i pozapaliwowych na rok 2019 dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 3 części...
czytaj więcej... 
2018-10-01 - Rejon Dróg w Elblągu
Zakup materiałów budowlanych do budowy chodników...
czytaj więcej... 
2018-09-19 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów do realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika i zakup materiałów do budowy chodników” dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi w...
czytaj więcej... 
2018-09-18 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa sadzonek drzew przeznaczonych do nasadzeń w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie...
czytaj więcej... 
2018-08-22 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
"Dostawa 150 sztuk drzew do nasadzeń alejowych w ramach Programu Zielona Droga, w tym 75 sadzonek gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides) i 75 sadzonek gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata)"...
czytaj więcej... 
2018-06-28 - Rejon Dróg w Elblągu
Sprzedaż wraz z dostawą przyczepy dwuosiowej szt. 1 do RDW Elbląg...
czytaj więcej... 
2018-06-07 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO SUV DLA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE...
czytaj więcej... 
2018-06-05 - Rejon Dróg w Olecku
Zakup 2 szt. samochodów osobowych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2,