Głównej zawartości

Roboty budowlane2020-05-20 - Rejon Dróg w Nidzicy
Regulacja poboczy i rowów oraz wykonanie ścieków w ciągu dróg woj. administrowanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (3).   ...
czytaj więcej... 
2020-04-28 - Rejon Dróg w Nidzicy
Wymiana barier ochronnych stalowych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica. ...
czytaj więcej... 
2020-04-23 - Rejon Dróg w Nidzicy
Regulacja poboczy i rowów oraz wykonanie ścieków w ciągu dróg woj. administrowanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (3).   ...
czytaj więcej... 
2020-04-16 - Rejon Dróg w Nidzicy
Odnowa poziomego oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica w roku 2020 z podziałem na części (3). ...
czytaj więcej... 
2020-03-23 - Rejon Dróg w Olecku
Odnowa i wykonanie poziomego oznakowania farbą z kulkami szklanymi na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 2 części...
czytaj więcej... 
2020-03-17 - Rejon Dróg w Nidzicy
Wynajem wraz z obsługą operatorską sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (3).   ...
czytaj więcej... 
2020-02-24 - Rejon Dróg w Nidzicy
Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1252 N w Grodzicznie. ...
czytaj więcej... 
2020-02-24 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w latach 2020-...
czytaj więcej... 
2020-02-21 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 643 w zakresie budowy chodnika, zatok autobusowych i postojowych oraz odwodnienia w m. Wilkasy....
czytaj więcej... 
2020-02-20 - Rejon Dróg w Olecku
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko w 2020r....
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4,