Głównej zawartości

Roboty budowlane2019-04-15 - Rejon Dróg w Elblągu
Naprawa usterek w robotach budowlanych drogi nr 503...
czytaj więcej... 
2019-03-14 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Żabiny....
czytaj więcej... 
2019-03-11 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonanie cienkowarstwowego i grubowarstwowego oznakowania poziomego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg...
czytaj więcej... 
2019-03-07 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Dębień – Rybno w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych”....
czytaj więcej... 
2019-02-11 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonywanie usług transportowych i załadunkowych na terenie Obwodów Drogowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu w 2019 r....
czytaj więcej... 
2018-10-03 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie....
czytaj więcej... 
2018-09-18 - Rejon Dróg w Elblągu
Przebudowa obiektów inżynierskich:  1. Przebudowa przepustu w km 20+703 drogi wojewódzkiej Nr 519 k/m Barty.  2. Przebudowa przepustu w km 28+308 drogi wojewódzkiej Nr 527 k/m Pasłęk.  3. ...
czytaj więcej... 
2018-09-14 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wzmocnienie podłoża gruntowego drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta – Lidzbark Warmiński w km 55+990...
czytaj więcej... 
2018-08-23 - Rejon Dróg w Elblągu
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie chodnika wraz z przebudową istniejących zjazdów na odcinku Półwieś - Zalewo...
czytaj więcej... 
2018-06-06 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Krupin - Kwietniewo...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 3 następna
1, 2, 3, 4,