Głównej zawartości

Roboty budowlaneTryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Przebudowa DW 594 w msc. Pieckowo w zakresie budowy chodnika
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : ROBOTY BUDOWLANE
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady Ak 28b, 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : 02.03.2018r. godz 11:00
Termin otwarcia ofert : 02.03.2018r. godz 11:30
Numer postępowania : ZDW/RDW-K/PN/3220/110/17
Data ogłoszenia w BZP : 2017-12-22
Numer ogłoszenia w BZP : 635819-N-2017


Autor : Dagmara Ciesielska-Jasińska , utworzono : 2017-12-22

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał Nr 1 - SIWZ

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-12-22

Nr 2 Opis pliku: Zał Nr 2 - załączniki do SIWZ od 1 do 11

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-12-22

Nr 3 Opis pliku: Zał Nr 3 - ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.12.2017r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-12-22

Nr 4 Opis pliku: Zał Nr 4 - Część opisowa

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-12-22

Nr 5 Opis pliku: Zał Nr 5 - Część rysunkowa

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-12-22

Nr 6 Opis pliku: Zał Nr 6 - Elektroniczna wersja sanitarna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-12-22

Nr 7 Opis pliku: Zał Nr 7 - Specyfikacje drogowe

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-12-22

Nr 8 Opis pliku: Zał nr 8 - kosztorys ofertowe wersja edytowlana

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-12-22

Nr 9 Opis pliku: Zał Nr 9 - oświadczenie wykonawcy składne na podstawie art 25 a ust 1 PZP dot spełniania warunków udziału w postępowaniu - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-12-22

Nr 10 Opis pliku: Zał Nr 10 - oświadczenie wykonawcy składne na podstawie art 25 a ust 1 PZP dot. przesłanek wykluczenia z postępowania o którym mowa w art 24 ust 12 -22 wersja edytowalana

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-12-22

Nr 11 Opis pliku: Zał Nr 11 - formularz ofertowy wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-12-22

Nr 12 Opis pliku: Zał nr 12 - wzór wykazu robót budowlanych - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-12-22

Nr 13 Opis pliku: zał Nr 13- wzór oswiadczenia dot. przyn. do gr. kapit wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-12-22

Nr 14 Opis pliku: Zał Nr 14 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego o oddanie do dyspozycji zasobów - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-12-22

Nr 15 Opis pliku: Zał Nr 15 - zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przeds. wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-12-22

Nr 16 Opis pliku: Zał Nr 16 - wzór umowy wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-12-22

Nr 17 Opis pliku: Zał Nr 17 - zakres zamówienia podobnego - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-12-22

Nr 18 Opis pliku: Zał Nr 18 - wykaz czynności w zakresie realizacji zamówienia których dotyczy wymóg zatrudnienia wykonawcy lub podwykonawcy na umowę o prace

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-12-22

Nr 19 Opis pliku: Zał Nr 19 - pismo w sprawie zmiany SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19.02.2018r

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-02-19

Nr 20 Opis pliku: Zał nr 20 - SIZW + załączniki Nr 1,2,3,4,8 zmiana z dnia 19.02.2018r. - wersja PDF

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-02-19

Nr 21 Opis pliku: Zał Nr 21 - oświadczenie składane na podst. art 25a ust 1 dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu - zał Nr 1 do SIWZ wersja edytowalna - zm 19.02.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-02-19

Nr 22 Opis pliku: Zał Nr 22- oświadczenie wykonawcy składane na podst. art 25a ust 1 dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - Zał Nr 2 SIWZ wersja edytowalna - zm. 19.02.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-02-19

Nr 23 Opis pliku: Zał Nr 23 - formularz oferty - zał Nr 3 SIWZ -wersja edytowalna - zm. 19.02.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-02-19

Nr 24 Opis pliku: Zał Nr 24 - wykaz robót budowlanych- Zał Nr 4 SIWZ wersja edytowalna- zm. 19.02.2018r

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-02-19

Nr 25 Opis pliku: Zał Nr 25 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 19.02.2018r

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-02-19

Nr 26 Opis pliku: Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.03.2018 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-03-02

wróć