Głównej zawartości

Roboty budowlaneTryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 643 w zakresie budowy chodnika, zatok autobusowych i postojowych oraz odwodnienia w m. Wilkasy.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : ROBOTY BUDOWLANE
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Termin składania ofert : 10.03.2020 r. do godz. 11:30 ZMIANA 16.03.2020 R.
Termin otwarcia ofert : 10.03.2020 r. godz. 12:00 ZMIANA 16.03.2020 R.
Numer postępowania : ZDW/RDW.K/PN-2/3220/25/2020
Data ogłoszenia w BZP : 2020-02-21
Numer ogłoszenia w BZP : 514702-N-2020


Autor : Marta Kmiecik, utworzono : 2020-02-21

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOT. PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2020-02-21

wróć