Głównej zawartości

Roboty budowlaneTryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1252 N w Grodzicznie.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Termin składania ofert : 10.03.2020 r. godz. 9:00
Termin otwarcia ofert : 10.03.2020 r. godz. 9:15
Numer postępowania : ZDW/RDW.N/PN-2/3220/27/2020
Data ogłoszenia w BZP : 2020-02-24
Numer ogłoszenia w BZP : 515483-N-2020


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2020-02-24

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2020-02-24

wróć