Głównej zawartości

Roboty budowlaneTryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w latach 2020-2021 z podziałem na 2 części.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : ROBOTY BUDOWLANE
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Termin składania ofert : 12.03.2020 r. do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert : 12.03.2020 r. godz. 12:00
Numer postępowania : ZDW/RDW.K/PN-2/3220/26/2020
Data ogłoszenia w BZP : 2020-02-24
Numer ogłoszenia w BZP : 515556-N-2020


Autor : Marta Kmiecik, utworzono : 2020-02-24

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOT. PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2020-02-24

wróć