Głównej zawartości

Roboty budowlaneTryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Odnowa i wykonanie poziomego oznakowania farbą z kulkami szklanymi na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 2 części
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : robota budowlana 
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko, e-mail: rdw.olecko@zdw.olsztyn.pl
Termin składania ofert : do dnia 07.04.2020r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert : dnia 07.04.2020r. o godz. 10.10
Numer postępowania : ZDW/RDW.O/PN-2/3220/38/2020
Data ogłoszenia w BZP : 2020-03-23
Numer ogłoszenia w BZP : 525845-N-2020


Autor : Jacek Kalejta, utworzono : 2020-03-23

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Informacja dla Wykonawców

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2020-03-23

wróć