Głównej zawartości

Roboty budowlane2019-03-14 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Żabiny....
czytaj więcej... 
2019-03-11 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonanie cienkowarstwowego i grubowarstwowego oznakowania poziomego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg...
czytaj więcej... 
2019-03-07 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Dębień – Rybno w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych”....
czytaj więcej... 
2019-03-05 - Rejon Dróg w Nidzicy
Odnowa poziomego oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica w roku 2019 z podziałem na części (3). ...
czytaj więcej... 
2019-02-25 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Odnowienie oznakowania poziomego linii segregacyjnych i przejść dla pieszych w ciągach dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzyn...
czytaj więcej... 
2019-02-14 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad kanałem Leleckim w km 16+902 drogi nr 642 koło m. Lelek...
czytaj więcej... 
2019-02-11 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonywanie usług transportowych i załadunkowych na terenie Obwodów Drogowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu w 2019 r....
czytaj więcej... 
2019-01-10 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w latach 2019-...
czytaj więcej... 
2018-10-26 - Rejon Dróg w Olecku
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego...
czytaj więcej... 
2018-10-17 - Rejon Dróg w Nidzicy
Rozbudowa drogi woj. nr 538 w msc. KULIGI w zakresie chodnika i zatok autobusowych....
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3,