Głównej zawartości

Roboty budowlane


2018-04-24 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wymiana barier drogowych ochronnych stalowych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w latach 2018/2019...
czytaj więcej... 
2018-04-20 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wykonanie (odnowienie) oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz linii segregacyjnych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w ...
czytaj więcej... 
2018-04-19 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych – Etap I...
czytaj więcej... 
2018-04-11 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Wzmocnienie podłoża gruntowego drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta – Lidzbark Warmiński w km 55+990” – w formule „zaprojektuj i zbuduj”....
czytaj więcej... 
2018-03-26 - Rejon Dróg w Nidzicy
Odnowa poziomego oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica w roku 2018 z podziałem na części (3)....
czytaj więcej... 
2018-03-07 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonywanie usług transportowych i załadunkowych na terenie Obwodów Drogowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu w roku 2018 r....
czytaj więcej... 
2018-03-05 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonanie cienkowarstwowego i grubowarstwowego oznakowania poziomego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg...
czytaj więcej... 
2018-03-05 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Regulacja pobocza (ścinka z wywiezieniem urobku i plantowaniem gruntu) w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałe...
czytaj więcej... 
2018-02-28 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
"Budowa ronda w miejscowości Tuczki na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1255N - Etap I"...
czytaj więcej... 
2018-02-22 - Rejon Dróg w Elblągu
Ścinanie poboczy w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2,