Głównej zawartości

Usługi


2018-03-20 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części:Część nr 1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Podlasek - Biskupiec z wyłączeniem Słupnicy.Część n...
czytaj więcej... 
2018-03-07 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla wybranych odcinków dróg wojewódzkich”....
czytaj więcej... 
2018-02-08 - Rejon Dróg w Olecku
Koszenie poboczy dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 7 części...
czytaj więcej... 
2018-02-06 - Rejon Dróg w Elblągu
Letnie oczyszczanie dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu (2018-2021)....
czytaj więcej... 
2018-01-19 - Rejon Dróg w Nidzicy
Utrzymanie porządku i czystości w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica w latach 2018 - 2020 z podziałem na części (3)....
czytaj więcej... 
2018-01-12 - Rejon Dróg w Nidzicy
Koszenie traw i chwastów, wycinka krzaków oraz odrostów i wilków wokół drzew wraz z pracami przygotowawczymi w ciągu dróg woj. na terenie działania RDW Nid...
czytaj więcej... 
2018-01-11 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Sprzątanie nawierzchni jezdni i chodników odcinków miejskich oraz pasów drogowych odcinków pozamiejskich w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez ...
czytaj więcej...