Głównej zawartości

Usługi2018-10-13 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Usługa ubezpieczenia ZDW w Olsztynie, z podziałem na 2 części: Część 1: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ZDW w Olsztynie z tytułu administrowania drogami wojewódzkimi...
czytaj więcej... 
2018-09-15 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wycinka drzew i krzewów z terenu pasa drogowego DW nr 512 na odcinku Pienięzno - Bartoszyce w ramach realizacji zadania pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pienięzno - ...
czytaj więcej... 
2018-09-15 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługi związane z utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 5 części...
czytaj więcej... 
2018-09-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Wycinka drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg w latach 2018-2020...
czytaj więcej... 
2018-08-24 - Rejon Dróg w Nidzicy
Usługi związane z utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (3). ...
czytaj więcej... 
2018-04-17 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie - Braniewo w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1 – Rozbudowa drogi...
czytaj więcej... 
2018-03-31 - Rejon Dróg w Elblągu
Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg w latach 2018 – 2020...
czytaj więcej... 
2018-03-31 - Obsługa geodezyjna Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w 2018 r. z podziałem na 4 części (Część I – RDW Elbląg, Część II – RDW Kętrzyn, Część III – RDW Nidzica, Część IV – RDW Olecko).
Obsługa geodezyjna Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w 2018 r. z podziałem na 4 części (Część I – RDW Elbląg, Część II – RDW Kętrzyn, Część III –...
czytaj więcej... 
2018-03-28 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo - Pieniężno w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1 – Rozbudowa dro...
czytaj więcej... 
2018-03-20 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części:Część nr 1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Podlasek - Biskupiec z wyłączeniem Słupnicy.Część nr 2 - ...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2,