Głównej zawartości

Usługi


2018-01-12 - Rejon Dróg w Nidzicy
Koszenie traw i chwastów, wycinka krzaków oraz odrostów i wilków wokół drzew wraz z pracami przygotowawczymi w ciągu dróg woj. na terenie działania RDW Nid...
czytaj więcej... 
2018-01-11 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Sprzątanie nawierzchni jezdni i chodników odcinków miejskich oraz pasów drogowych odcinków pozamiejskich w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez ...
czytaj więcej... 
2017-08-25 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części: Część Nr 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę starego i budowę nowego mostu nad rzeką Wkrą, w km 56+321 ...
czytaj więcej... 
2017-08-11 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 z podziałem...
czytaj więcej... 
2017-07-25 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części:Część 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Wawrowicach.Część 2 - Bu...
czytaj więcej... 
2017-06-14 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 z podziałem...
czytaj więcej... 
2017-04-08 - Rejon Dróg w Elblągu
Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg....
czytaj więcej... 
2017-03-04 - Rejon Dróg w Elblągu
Letnie oczyszczanie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg w Elblągu....
czytaj więcej... 
2017-03-02 - Rejon Dróg w Elblągu
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021....
czytaj więcej... 
2017-01-25 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla wybranych odcinków dróg wojewódzkich w podziale na 4 części....
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4,