Głównej zawartości

Usługi2020-05-29 - Rejon Dróg w Olecku
Sprzątanie pasów drogowych pozamiejskich w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 2 części...
czytaj więcej... 
2020-03-04 - Rejon Dróg w Olecku
Koszenie poboczy dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko w sezonach letnich w latach 2020 oraz 2021 z podziałem na 7 części...
czytaj więcej... 
2020-02-13 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Koszenie pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 4 części....
czytaj więcej... 
2020-02-04 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn....
czytaj więcej... 
2020-02-03 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark"....
czytaj więcej... 
2020-01-24 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark....
czytaj więcej... 
2019-07-26 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, z podziałem na 11 części....
czytaj więcej... 
2019-03-07 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Koszenie pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 4 części....
czytaj więcej... 
2018-09-18 - Rejon Dróg w Elblągu
Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg w 2019 r....
czytaj więcej... 
2019-02-14 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Wykonanie dokumentacji projektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmi...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3,