Głównej zawartości

Usługi


2017-08-25 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części: Część Nr 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę starego i budowę nowego mostu nad rzeką Wkrą, w km 56+321 ...
czytaj więcej... 
2017-08-11 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 z podziałem...
czytaj więcej... 
2017-07-25 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części:Część 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Wawrowicach.Część 2 - Bu...
czytaj więcej... 
2017-06-14 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 z podziałem...
czytaj więcej... 
2017-04-12 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 z podziałem...
czytaj więcej... 
2017-04-08 - Rejon Dróg w Elblągu
Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg....
czytaj więcej... 
2017-04-05 - Rejon Dróg w Nidzicy
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy,w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 z podziałem na 6 części. ...
czytaj więcej... 
2017-03-28 - Rejon Dróg w Nidzicy
Koszenie traw i chwastó w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica w roku 2017 z podzialem na części (3)....
czytaj więcej... 
2017-03-21 - Rejon Dróg w Nidzicy
Utrzymanie porządku i czystości w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica w roku 2017 z podziałem na części (3). ...
czytaj więcej... 
2017-03-18 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Koszenie pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 4 części...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4,