Głównej zawartości

Usługi


2018-04-17 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie - Braniewo w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1 – Rozbudowa drogi...
czytaj więcej... 
2018-03-31 - Rejon Dróg w Elblągu
Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg w latach 2018 – 2020...
czytaj więcej... 
2018-03-31 - Obsługa geodezyjna Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w 2018 r. z podziałem na 4 części (Część I – RDW Elbląg, Część II – RDW Kętrzyn, Część III – RDW Nidzica, Część IV – RDW Olecko).
Obsługa geodezyjna Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w 2018 r. z podziałem na 4 części (Część I – RDW Elbląg, Część II – RDW Kętrzyn, Część III –...
czytaj więcej... 
2018-03-28 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo - Pieniężno w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1 – Rozbudowa dro...
czytaj więcej... 
2018-03-20 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części:Część nr 1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Podlasek - Biskupiec z wyłączeniem Słupnicy.Część n...
czytaj więcej... 
2018-03-07 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla wybranych odcinków dróg wojewódzkich”....
czytaj więcej... 
2018-02-08 - Rejon Dróg w Olecku
Koszenie poboczy dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 7 części...
czytaj więcej... 
2018-02-06 - Rejon Dróg w Elblągu
Letnie oczyszczanie dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu (2018-2021)....
czytaj więcej... 
2018-01-19 - Rejon Dróg w Nidzicy
Utrzymanie porządku i czystości w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica w latach 2018 - 2020 z podziałem na części (3)....
czytaj więcej... 
2018-01-12 - Rejon Dróg w Nidzicy
Koszenie traw i chwastów, wycinka krzaków oraz odrostów i wilków wokół drzew wraz z pracami przygotowawczymi w ciągu dróg woj. na terenie działania RDW Nid...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2,