Głównej zawartości

Usługi


2018-01-15 - Rejon Dróg w Olecku
Wycinka drzew oraz obniżenie pni drzew zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko...
czytaj więcej... 
2018-01-09 - Rejon Dróg w Nidzicy
„Sukcesywne przeglądy, konserwacje i naprawy samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie używanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (2)." ...
czytaj więcej... 
2018-01-05 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługi związane z utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na...
czytaj więcej... 
2018-01-02 - Rejon Dróg w Olecku
„Wycinka drzew oraz obniżanie pni drzew zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko”...
czytaj więcej... 
2017-12-07 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługi związane z utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzyni...
czytaj więcej... 
2017-10-06 - Rejon Dróg w Elblągu
Wycinka krzaków...
czytaj więcej... 
2017-10-06 - Rejon Dróg w Elblągu
Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elbl...
czytaj więcej... 
2017-10-03 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Monitoring nośników sprzętu do zimowego utrzymania dróg sieci drogowej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w okresie obejmującym lata 2...
czytaj więcej... 
2017-08-23 - Rejon Dróg w Elblągu
Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu...
czytaj więcej... 
2017-08-17 - Rejon Dróg w Elblągu
Przeprowadzenie kontroli okresowej (przegląd roczny) stanu technicznego dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,