Głównej zawartości

Usługi2018-12-03 - Rejon Dróg w Olecku
Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Olecku...
czytaj więcej... 
2018-11-09 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na 3 części...
czytaj więcej... 
2018-10-10 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na 3 części...
czytaj więcej... 
2018-08-30 - Rejon Dróg w Elblągu
Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu...
czytaj więcej... 
2018-08-23 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie nasadzeń w pasie wybranych dróg wojewódzkich w ramach realizacji działań projektu pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmi...
czytaj więcej... 
2018-08-22 - Rejon Dróg w Nidzicy
Przeprowadzenie i udokumentowanie okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego dróg administrowanych przez RDW Nidzica ...
czytaj więcej... 
2018-07-20 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Prowadzenie dyżurów zimowego otrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2018/2019,2019/2020,2020/2021 w siedzie Zarządu Dróg Wojewódzkich....
czytaj więcej... 
2018-07-20 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy i remontu chodnika w ciągu ulicy Narutowicza w miejscowości N...
czytaj więcej... 
2018-07-19 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich Rejonu Dróg w Elblągu...
czytaj więcej... 
2018-07-04 - Rejon Dróg w Nidzicy
„Konserwacja urządzeń ochrony środowiska podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągach dróg woj. na terenie RDW Nidzica."   ...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2,