Głównej zawartości

DostawyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : "Dostawa 150 sztuk drzew do nasadzeń alejowych w ramach Programu Zielona Droga, w tym 75 sadzonek gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides) i 75 sadzonek gatunku lipa drobnolistna (Tilia coradata)"
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : DOSTAWA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.TD-2/PN/3220/108/18


Autor : Beata Markowska, utworzono : 2018-09-12

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Z DN. 12.09.2018 R.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-09-12

wróć