Głównej zawartości

Roboty budowlane


2017-05-25 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez przesmyk między jeziorami w km 71+448 drogi wojewódzkiej nr 592 koło msc. Piękna Góra...
czytaj więcej... 
2017-05-15 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wykonanie (odnowienie) oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz linii segregacyjnych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w ...
czytaj więcej... 
2017-05-15 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 595 w msc. Łapka...
czytaj więcej... 
2017-05-10 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont cząstkowy mieszanką mineralno - asfaltową nawierzchni bitumicznej dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w latach 2...
czytaj więcej... 
2017-05-05 - Rejon Dróg w Nidzicy
Odnowa poziomego oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica w roku 2017 z podziałem na części (3)....
czytaj więcej... 
2017-04-25 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonywanie usług transportowych i załadunkowych na terenie Obwodów Drogowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu w roku 2017 r....
czytaj więcej... 
2017-04-24 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez przesmyk między jeziorami w km 71+448 drogi wojewódzkiej nr 592 koło msc. Piękna Góra...
czytaj więcej... 
2017-04-21 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w latach 2017-...
czytaj więcej... 
2017-04-14 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 595 w msc. Łapka...
czytaj więcej... 
2017-04-11 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wykonanie (odnowienie) oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz linii segregacyjnych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w ...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,