Głównej zawartości

Roboty budowlane


2017-11-28 - Rejon Dróg w Elblągu
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu (2018 - 2020)...
czytaj więcej... 
2017-11-21 - Rejon Dróg w Olecku
„Remont barier stalowych sprężystych na dr. woj. nr 655 i 656”...
czytaj więcej... 
2017-11-03 - Rejon Dróg w Olecku
Remont barier stalowych sprężystych na dr. woj. nr 655 i 656...
czytaj więcej... 
2017-10-26 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzylesie-Orzechowo...
czytaj więcej... 
2017-10-25 - Rejon Dróg w Olecku
Regulacja poboczy i profilowanie rowów przydrożnych na drogach wojewódzkich nr 652, 655, 656 i 661...
czytaj więcej... 
2017-10-20 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 528 w msc. Miłakowo....
czytaj więcej... 
2017-10-16 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzylesie-Orzechowo”....
czytaj więcej... 
2017-09-22 - Rejon Dróg w Nidzicy
Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie działania RDW Nidzica z posdziałem na części (3)....
czytaj więcej... 
2017-09-22 - Rejon Dróg w Nidzicy
Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie działania RDW Nidzica z podziałem na zadania : ZADANIE Nr 1 : przebudowa przepustu w km 57+490 drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Nowe Miasto...
czytaj więcej... 
2017-09-04 - Rejon Dróg w Nidzicy
Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Wel w m. Lidzbark w km 28+448 drogi wojewódzkiej nr 541...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,