Głównej zawartości

Roboty budowlane


2018-04-12 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonanie cienkowarstwowego i grubowarstwowego oznakowania poziomego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg...
czytaj więcej... 
2018-04-11 - Rejon Dróg w Nidzicy
Odnowa poziomego oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica w roku 2018 z podziałem na części (3). ...
czytaj więcej... 
2018-04-10 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Regulacja pobocza (ścinka z wywiezieniem urobku i plantowaniem gruntu) w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałe...
czytaj więcej... 
2018-04-04 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Budowa ronda w miejscowości Tuczki na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1255N - Etap I...
czytaj więcej... 
2018-04-03 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonywanie usług transportowych i załadunkowych na terenie Obwodów Drogowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu w roku 2018 r....
czytaj więcej... 
2018-03-29 - Przebudowa DW 594 w msc. Pieckowo w zakresie budowy chodnika.
Przebudowa DW 594 w msc. Pieckowo w zakresie budowy chodnika....
czytaj więcej... 
2018-03-19 - Rejon Dróg w Elblągu
Ścinanie poboczy w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu...
czytaj więcej... 
2018-03-08 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mrągowo – Szczytno...
czytaj więcej... 
2018-02-19 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mrągowo – Szczytno...
czytaj więcej...