Głównej zawartości

Roboty budowlane


2017-03-23 - Rejon Dróg w Elblągu
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu (DW 506, 509, 513)....
czytaj więcej... 
2017-01-27 - Rejon Dróg w Nidzicy
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy w latach  2017 - 2019 r. z podziałem na czę...
czytaj więcej... 
2016-12-21 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 530 koło msc. Kłobia w zakresie przebudowy przepustu...
czytaj więcej... 
2016-12-20 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Naprawa usterek w robotach budowlanych wykonanych w ramach Projektu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkmicko-Pogrodzie"....
czytaj więcej... 
2016-11-10 - Rejon Dróg w Nidzicy
Remont nawierzchni w msc. Susz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521....
czytaj więcej... 
2016-09-02 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie robót budowlanych obejmujących: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 593 w msc. Wilczkowo w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych....
czytaj więcej... 
2016-08-23 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie robót budowlanych obejmujących: Rozbudowę drogi wojewódzkiej        nr 593 w msc. Wilczkowo w zakresie chodnika i dwóch zatok autobu...
czytaj więcej... 
2016-07-15 - Rejon Dróg w Nidzicy
Regulacja poboczy w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (3)....
czytaj więcej... 
2016-07-13 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Orzechowo – Dobre Miasto....
czytaj więcej... 
2016-06-20 - Rejon Dróg w Nidzicy
Remont ul. Kupenra w Lubawie - etap IV....
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 3 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,