Głównej zawartości

Roboty budowlane


2016-06-15 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Orzechowo – Dobre Miasto....
czytaj więcej... 
2016-06-01 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
wykonanie robót budowlanych obejmujących: część Nr 1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie budowy chodnika zlokalizowanego w miejscowości Dobre Miasto ul. Jezioranska, część Nr 2...
czytaj więcej... 
2016-05-24 - Rejon Dróg w Nidzicy
Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Młynówką w msc. Słupnica w km 35+540 DW nr 538 wraz z rozbudową drogi na odc. ok 800 m. ...
czytaj więcej... 
2016-05-23 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie robót budowlanych obejmujących: Zadanie Nr 1 - Budowa ciągu pieszo rowerowego zlokalizowanego w ciągu DW nr 545 w msc. Nidzica ( na odcinku od km 24+245 do ul. Krzemowej), Zadanie ...
czytaj więcej... 
2016-05-23 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej, Żeromskiego, ul. 3 Maja, Słonecznej w Lidzbarku”....
czytaj więcej... 
2016-05-17 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonanie cienkowarstwowego i grubowarstwowego oznakowania poziomego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg...
czytaj więcej... 
2016-05-11 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej, Żeromskiego, ul. 3 Maja, Słonecznej w Lidzbarku”....
czytaj więcej... 
2016-04-18 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wykonanie (odnowienie) oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz linii segregacyjnych w ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Rejon Dróg Wojew&oa...
czytaj więcej... 
2016-03-31 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Piduń-Rekownica....
czytaj więcej... 
2016-03-22 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Piduń-Rekownica....
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 4 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,