Głównej zawartości

Roboty budowlane


2016-03-16 - Rejon Dróg w Nidzicy
Odnowa poziomego oznakowania dróg wojewódzkich na terenie administrowanym przez RDW Nidzica z podziałem na części (3)....
czytaj więcej... 
2016-03-07 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonywanie usług transportowych i załadunkowych na terenie Obwodów Drogowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu w roku 2016 r....
czytaj więcej... 
2015-11-18 - Rejon Dróg w Olecku
„Remont nawierzchni dróg wojewódzkich polegający na wykonaniu warstwy ścieralnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653, 655 i 661"...
czytaj więcej... 
2015-10-19 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie robót budowlanych przy Kontrakcie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława–Sampława wraz z ulicą Lubawską w Iławie...
czytaj więcej... 
2015-10-01 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Naprawa usterek w robotach budowlanych wykonanych w ramach projektu Rozbudowa drogi wojeódzkiej Nr 503 na odcinku Elblag Tolkmicko Pogrodzie....
czytaj więcej... 
2015-09-08 - Rejon Dróg w Olecku
Przebudowa obiektów inżynierskich: „Przebudowa przepustu w km 61+255 dr. woj. nr 655 w m. Sobole"...
czytaj więcej... 
2015-09-02 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Piduń-Rekownica....
czytaj więcej... 
2015-08-25 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Piduń – Rekownica”....
czytaj więcej... 
2015-07-07 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwietniewo - Rychliki...
czytaj więcej... 
2015-07-06 - Rejon Dróg w Elblągu
Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg wojewódzkich nr 506 i 504.  Część 1. Przebudowa obiektów inżynierskich - przebudowa przepustu w km 10+467 drogi w...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 5 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,