Głównej zawartości

Roboty budowlane


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5 225.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Wel w m. Lidzbark w km 28+448 drogi wojewódzkiej nr 541
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Numer postępowania : ZDW/RDW.N-2/PN/3220/63/17


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2017-09-04

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2017-09-04

wróć