Głównej zawartości

Roboty budowlane


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5 225 000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie działania RDW Nidzica z posdziałem na części (3).
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Numer postępowania : ZDW/RDW.N-2/PN/3220/79/17


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2017-09-22

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2017-09-22

wróć