Głównej zawartości

Roboty budowlane


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5.225.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 528 w msc. Miłakowo.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , , ,
Numer postępowania : ZDW/RDW.E-2/PN/3220/92/17


Autor : Ewa Koperkiewicz, utworzono : 2017-10-20

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2017-10-20

wróć