Głównej zawartości

Roboty budowlane


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5.225.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Regulacja poboczy i profilowanie rowów przydrożnych na drogach wojewódzkich nr 652, 655, 656 i 661
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12 , 19-400 Olecko, e-mail:
Numer postępowania : ZDW/RDW.O–2/PN/3220/82/17
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 2017-10-25
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 581337-N-2017


Autor : Jacek Kalejta, utworzono : 2017-10-25

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2017-10-25

wróć