Głównej zawartości

Roboty budowlane


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5.225.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzylesie-Orzechowo
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Roboty budowlane
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.TD-2/PN/3220/78/17
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 2017-10-26
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 500049572-N-2017


Autor : Anita Dzienis-Kozińska, utworzono : 2017-10-26

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał. Nr 1 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - REF. 78.

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2017-10-26

wróć