Głównej zawartości

Roboty budowlane


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5.225.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Remont barier stalowych sprężystych na dr. woj. nr 655 i 656
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12 , 19-400 Olecko, e-mail:
Numer postępowania : ZDW/RDW.O–2/PN/3220/97/17


Autor : Jacek Kalejta, utworzono : 2017-11-03

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyborze oferty

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2017-11-03

wróć