Głównej zawartości

Roboty budowlane


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5.225.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : „Remont barier stalowych sprężystych na dr. woj. nr 655 i 656”
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12 , 19-400 Olecko, e-mail:
Numer postępowania : ZDW/RDW.O-2/PN/3220/97/17
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 2017-11-21
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 500061880-N-2017


Autor : Jacek Kalejta, utworzono : 2017-11-21

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500061880-N-2017

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2017-11-21

wróć