Głównej zawartości

Roboty budowlaneOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5.548.000 euro
Tryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Utwardzenie poboczy kostką kamienną, kamieniem łupanym w ciągach dróg wojewódzkich nr 591 Gr. Państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo oraz 594 Bisztynek – Robawy – Kętrzyn administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : ROBOTY BUDOWLANE
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Numer postępowania : ZDW/RDW.K–2/PN/3220/101/18
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 2018-10-08
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 500240604-N-2018


Autor : Beata Fenik, utworzono : 2018-10-08

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR 500240604-N-2018

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-10-08

wróć