Głównej zawartości

Roboty budowlaneOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5.548.000 euro
Tryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w latach 2019-2020 z podziałem na 4 części
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : ROBOTY BUDOWLANE
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Numer postępowania : ZDW/RDW.K–2/PN/3220/2/19
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 2019-03-22
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 510055651-N-2019


Autor : Beata Fenik, utworzono : 2019-03-22

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR 510055651-N-2019

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2019-03-22

wróć