Głównej zawartości

Usługi


2017-05-24 - Rejon Dróg w Elblągu
Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg....
czytaj więcej... 
2017-05-23 - Rejon Dróg w Nidzicy
Koszenie traw i chwastó w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica w roku 2017 z podziałem na części (3)....
czytaj więcej... 
2017-05-17 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Koszenie pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 4 części...
czytaj więcej... 
2017-05-16 - Rejon Dróg w Nidzicy
„Utrzymanie porządku i czystości w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica           w roku 2017 z podziałem ...
czytaj więcej... 
2017-05-15 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Sprzątanie nawierzchni jezdni i chodników odcinków miejskich oraz pasów drogowych odcinków pozamiejskich w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez ...
czytaj więcej... 
2017-05-04 - Rejon Dróg w Elblągu
Letnie oczyszczanie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg w Elblągu....
czytaj więcej... 
2017-04-07 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla wybranych odcinków dróg wojewódzkich w podziale na 4 części. ...
czytaj więcej... 
2017-04-06 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Sprzątanie nawierzchni jezdni i chodników odcinków miejskich oraz pasów drogowych odcinków pozamiejskich w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez ...
czytaj więcej... 
2017-01-20 - Rejon Dróg w Elblągu
Usługi związane z utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu....
czytaj więcej... 
2016-07-22 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604....
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4,