Głównej zawartości

Usługi


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 209.000 euro
Tryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 z podziałem na 14 części
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : USŁUGI
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Numer postępowania : ZDW/RDW.K–1/PN/3220/29/17
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Beata Fenik, utworzono : 2017-07-05

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ NR 1

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2017-07-05

Nr 2 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ NR 2

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2017-07-05

Nr 3 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ NR 5

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2017-07-05

Nr 4 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ NR 7

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2017-07-05

Nr 5 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ NR 8

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2017-07-05

Nr 6 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ NR 9

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2017-07-05

Nr 7 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ NR 14

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2017-07-05

wróć