Głównej zawartości

Usługi


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 209.000 euro
Tryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 z podziałem na 6 części.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : USŁUGI
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Numer postępowania : ZDW/RDW.K–1/PN/3220/57/17
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w UOPWE : 2017-09-21
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w UOPWE : 2017-130504 (17-394867-001)


Autor : Beata Fenik, utworzono : 2017-09-21

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2017-130504 (17-394867-001)

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2017-09-21

wróć