Głównej zawartości

Usługi


2017-11-14 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części: Część Nr 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę starego i budowę nowego mostu nad rzeką Wkrą, w km 5...
czytaj więcej... 
2017-11-08 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 z podziałem...
czytaj więcej... 
2017-07-25 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części: Część nr 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Wa...
czytaj więcej... 
2017-10-11 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 z podziałem...
czytaj więcej... 
2017-09-21 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 z podziałem...
czytaj więcej... 
2017-08-25 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Zimowe utrzyamnie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzyn, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 z podziałem n...
czytaj więcej... 
2017-08-08 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 z podziałem...
czytaj więcej... 
2017-07-27 - Rejon Dróg w Olecku
„Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko w sezonach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 z podziałem na 11 części”...
czytaj więcej... 
2017-07-05 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 z podziałem...
czytaj więcej... 
2017-07-04 - Rejon Dróg w Olecku
„Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko w sezonach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021z podziałem na 11 części”...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5,