Głównej zawartości

Usługi2018-12-08 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wycinka drzew i krzewów z terenu pasa drogowego DW 504 na odcinku Frombork - Braniewo w ramach realizacji zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcink...
czytaj więcej... 
2018-11-30 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wycinka drzew i krzewów z terenu pasa drogowego DW nr 512 na odcinku Pienięzno-Bartoszyce w ramach realizacji zadania pn: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pienięzno-Bar...
czytaj więcej... 
2018-10-13 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce"...
czytaj więcej... 
2018-10-13 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce"....
czytaj więcej... 
2018-10-12 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pienięzno" w podziale na dwa zadania: Zadani...
czytaj więcej... 
2018-08-10 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie - Braniewo" w podziale na dwa zadania: Zadanie nr 1 ...
czytaj więcej... 
2018-08-04 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo - Pieniężno w podziale na dwa zadania: Zadanie nr...
czytaj więcej...