Głównej zawartości

Roboty budowlanenaglowek

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie – Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : Roboty budowlane
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , , ,
Termin składania ofert : do dnia 25.03.2019 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert : dnia 25.03.2019 r. godz. 11.30
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/141/18
Data ogłoszenia w UOPWE : 2019-01-22
Numer ogłoszenia w UOPWE : 2019/s 015-030126


Autor : Beata Markowska, utworzono : 2019-01-22

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOT. PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY - REF. 141

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2019-01-22

Nr 2 Opis pliku: Instrukcja rozpakowania dokumentacji przetargowej.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2019-01-23

wróć