Głównej zawartości

Informacja o wyborze oferty


2017-07-18 - Rejon Dróg w Nidzicy
Konserwacja urządzeń ochrony środowiska podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągach dr. woj. na terenie RDW Nidzica....
czytaj więcej... 
2017-06-30 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez przesmyk m/jeziorami w km 71+448 drogi wojewódzkiej nr 592 koło m. Piękna Góra – pełnienie nadzoru inwestorskiego...
czytaj więcej... 
2017-06-09 - Rejon Dróg w Elblągu
Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg....
czytaj więcej... 
2017-06-01 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie....
czytaj więcej... 
2017-05-30 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na części: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciagu pieszo-rowerowego w Biskupcu, 2. Rozbudowa drogi wojewódzkie...
czytaj więcej... 
2017-05-29 - Rejon Dróg w Nidzicy
Usługi związane z utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (5). ...
czytaj więcej... 
2017-04-27 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Realizacja badań i analiz w ramach „Programu wdrożeniowego poprawy brd na sieci dróg wojewódzkich”...
czytaj więcej... 
2017-05-26 - Rejon Dróg w Olecku
Koszenie poboczy dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 7 części ...
czytaj więcej... 
2017-03-27 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Obsługa  geodezyjna Zarządu Dróg Wojewódzkich w 2017 r., na obszarze działalności Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu/ Nidzicy/ Ketrzynie/ Olecku w podziale na 4 c...
czytaj więcej... 
2017-03-24 - Rejon Dróg w Nidzicy
„Utrzymanie porządku i czystości po sezonie zimowym w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica w roku 2017 z podziałem na części (3)." ...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,