Głównej zawartości

Informacja o wyborze oferty


2017-04-27 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Realizacja badań i analiz w ramach „Programu wdrożeniowego poprawy brd na sieci dróg wojewódzkich”...
czytaj więcej... 
2017-05-26 - Rejon Dróg w Olecku
Koszenie poboczy dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 7 części ...
czytaj więcej... 
2017-03-27 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Obsługa  geodezyjna Zarządu Dróg Wojewódzkich w 2017 r., na obszarze działalności Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu/ Nidzicy/ Ketrzynie/ Olecku w podziale na 4 c...
czytaj więcej... 
2017-03-24 - Rejon Dróg w Nidzicy
„Utrzymanie porządku i czystości po sezonie zimowym w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica w roku 2017 z podziałem na części (3)." ...
czytaj więcej... 
2017-03-23 - Rejon Dróg w Elblągu
Sukcesywne przeglądy, konserwacja i naprawa samochodów służbowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu...
czytaj więcej... 
2017-03-21 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Obsługa laboratoryjna dróg wojewódzkich (remontowanych, przebudowywanych, rozbudowywanych i istniejących) województwa warmińsko – mazurskiego administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich...
czytaj więcej... 
2017-03-20 - Rejon Dróg w Nidzicy
„Utrzymanie porządku i czystości po sezonie zimowym w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica w roku 2017 z podziałem na części (3)."  ...
czytaj więcej... 
2017-03-16 - Rejon Dróg w Elblągu
Usuwanie zakrzaczeń w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg....
czytaj więcej... 
2017-03-14 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Serwis i naprawa samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie używanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20...
czytaj więcej... 
2017-03-03 - Rejon Dróg w Olecku
„Serwis i naprawa samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie używanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Olecku”...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,