Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 207.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Serwis i naprawa samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie używanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Olecku
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12 , 19-400 Olecko, e-mail:
Numer postępowania : ZDW/RDW.O–2/PN/3220/9/18


Autor : Jacek Kalejta, utworzono : 2018-02-13

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyborze oferty

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2018-02-13

wróć