Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


2018-01-15 - Rejon Dróg w Olecku
Wycinka drzew oraz obniżenie pni drzew zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko...
czytaj więcej... 
2018-01-05 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługi związane z utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na...
czytaj więcej... 
2017-10-03 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Monitoring nośników sprzętu do zimowego utrzymania dróg sieci drogowej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w okresie obejmującym lata 2...
czytaj więcej... 
2017-04-13 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Obsługa laboratoryjna dróg wojewódzkich (remontowanych, przebudowywanych, rozbud...
czytaj więcej... 
2017-01-17 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Usługa ubezpieczenia ZDW w Olsztynie z podziałem na 2 części:Część 1: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ZDW w Olsztynie z tytułu administrowania drogami wojewódzkimi na ...
czytaj więcej... 
2016-09-27 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy kontrakcie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty – Morąg, z podziałem na 4 części: Część 1: P...
czytaj więcej... 
2016-09-27 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Tylice w zakresie chodnika i zatok autobusowych 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w m...
czytaj więcej... 
2016-09-15 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie okresowego pomiaru i analizy hałasu komunikacyjnego oraz sporządzenie map akustycznych dla dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, o n...
czytaj więcej... 
2016-07-08 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Serwis i naprawa samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie używanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie...
czytaj więcej... 
2016-05-23 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Serwis i naprawa samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie używanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich....
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3,