Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


2016-05-05 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Realizacja badań i analiz w ramach „Programu wdrożeniowego poprawy brd na sieci dróg wojewódzkich"....
czytaj więcej... 
2015-11-23 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Aktualizacja ewidencji dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wraz z wdrożeniem oprogramowania obsługującego ten zasób....
czytaj więcej... 
2015-09-07 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Analiza porealizacyjna w zakresie kontrolnych badań akustycznych dla potwierdzenia wpływu modernizowanej drogi na klimat akustyczny terenów zabudowy mieszkaniowej, w celu weryfikacji zasięg&...
czytaj więcej... 
2015-07-07 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwietniewo - Rychliki...
czytaj więcej... 
2015-07-07 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich będących w administracji ZDW w Olsztynie - etap 2....
czytaj więcej... 
2015-05-20 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ZDW w Olsztynie z tytułu administrowania drogami wojewódzkimi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz posiadania mienia, a także ubezpi...
czytaj więcej... 
2014-08-26 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla Projektów pn. : Część nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg – Tolkmicko – Pogrodzie (WND-RPWM.05.01.06-28-...
czytaj więcej... 
2014-06-04 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Usługę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ZDW w Olsztynie z tytułu administrowania drogami wojewódzkimi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i posiadania mienia, a także ubezpiec...
czytaj więcej... 
2014-05-23 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1. „Przebudowa przepustu w km 61+255 drogi wojewódzkiej nr 655 w msc. Sobole”. 2. „Przebudowa mostu w km 62+794 drogi wojewódz...
czytaj więcej... 
2014-04-23 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska....
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 2 następna
1, 2, 3,