Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 209.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Serwis i naprawa samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie używanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Usługi
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.EA-2/3220/51/16
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 2016-05-23
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 129894-2016


Autor : Anita Dzienis-Kozińska, utworzono : 2016-05-23

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał. Nr 1 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW ZDW OLSZTYN

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2016-05-23

wróć