Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 209.000 euro
Tryb :
Przedmiot zamówienia : Serwis i naprawa samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie używanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia :
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Numer postępowania : ZDW/RDW.K-2/PN/3220/58/2016
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 2016-07-08
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 126073


Autor : Marta Kmiecik, utworzono : 2016-07-08

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2016-07-08

wróć