Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 209.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Wykonanie okresowego pomiaru i analizy hałasu komunikacyjnego oraz sporządzenie map akustycznych dla dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie, w podziale na dwa zadania:
Zadanie I – Wykonanie okresowego pomiaru i analiza hałasu komunikacyjnego dla dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie;
Zadanie II - Sporządzenie map akustycznych dla dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Usługi
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , , ,
Numer postępowania : ZDW/NZP.TD-2/PN/3220/106/16
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 2016-09-15
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 146044-2016


Autor : Anita Dzienis-Kozińska, utworzono : 2016-09-15

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał. Nr 1 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DN. 15.09.2016 R.

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2016-09-15

wróć