Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy kontrakcie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty – Morąg, z podziałem na 4 części: Część 1: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży teletechnicznej; Część 2: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru ds. geodezyjnych; Część 3: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru ds. geotechnicznych; Część 4: Pracownik biurowy.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IR III-2/PN/3220/107/16
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 2016-09-21
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 147712-2016


Autor : Anna Szczepanik, utworzono : 2016-09-27

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogł. o udzieleniu zamówienia dot. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy kontrakcie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty Morąg, z podziałem na 4 części: Część 1: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży teletechnicznej; Część 2: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru ds. geodezyjnych; Część 3: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru ds. geotechnicznych; Część 4: Pracownik biurowy.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2016-09-21

wróć