Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Tylice w zakresie chodnika i zatok autobusowych 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych 3. Budowa ronda w miejscowości Tuczki na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1255N 4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo – Bielice w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych 5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Dębień – Rybno w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych 6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice – Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych 7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice - Kuligi Pieczęć zamawiającego 8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno – skrzyżowanie z DW 541 9. Poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 538 i nakładka w msc. Podlasek
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-2/PN/3220/97/16
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 2016-09-27
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 149176-2016


Autor : Anna Szczepanik, utworzono : 2016-09-27

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Tylice w zakresie chodnika i zatok autobusowych 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych 3. Budowa ronda w miejscowości Tuczki na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1255N 4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo ? Bielice w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych 5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Dębień ? Rybno w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych 6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice ? Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych 7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice - Kuligi 8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno ? skrzyżowanie z DW 541 9. Poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 538 i nakładka w msc. Podlasek

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2016-09-27

wróć