Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 193.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Usługa ubezpieczenia ZDW w Olsztynie z podziałem na 2 części:
Część 1: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ZDW w Olsztynie z tytułu administrowania drogami wojewódzkimi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz posiadania mienia, a także ubezpieczenia mienia ZDW od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, szyb i elementów szklanych od stłuczenia oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
Część 2: Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego floty pojazdów ZDW w Olsztynie.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.TDEA-2/PN/3220/134/16
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 2017-01-17
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 9235-2016


Autor : Anita Dzienis-Kozińska, utworzono : 2017-01-17

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: ZAŁ. NR 1 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIE ZDW W OLSZTYNIE Z DN. 17.01.

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2017-01-17

wróć