Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Obsługa laboratoryjna dróg wojewódzkich (remontowanych, przebudowywanych, rozbudowywanych i istniejących) województwa warmińsko – mazurskiego administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.NT-2/PN/3220/11/17
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 2017-04-13
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 65507-2017


Autor : Anna Szczepanik, utworzono : 2017-04-13

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Obsługa laboratoryjna dróg wojewódzkich (remontowanych, przebudowywanych, rozbudowywanych i istniejących) województwa warmińsko ? mazurskiego administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. ZDW/NZP.NT-2/PN/3220/11/17

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2017-04-13

wróć