Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 209 000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Monitoring nośników sprzętu do zimowego utrzymania dróg sieci drogowej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w okresie obejmującym lata 2017 – 2021.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.EA-2/PN3220/70/17
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 2017-10-03
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 500037397-N-2017


Autor : Anita Dzienis-Kozińska, utworzono : 2017-10-03

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA BZP Z DN. 03.10.2017 R.

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2017-10-03

wróć