Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 207.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Wycinka krzaków w ciągu dr. woj. nr 651, 656 i 661
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12 , 19-400 Olecko, e-mail: rdw.olecko@zdw.olsztyn.pl
Numer postępowania : ZDW/RDW.O-2/PN/3220/98/17
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 2017-12-05
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 500069733-N-2017


Autor : Jacek Kalejta, utworzono : 2017-12-05

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2017-12-05

wróć